Afspraken Waddenzee

Vereniging voor handkokkelvissers

Meer spreiding van schepen over de Waddenzee. De belangrijkste gebieden voor de vogels gesloten voor de visserij. Voortaan niet meer dan 2,5 % van de aanwezige kokkels bevissen. Dit zijn enkele van de gemaakte meerjarenafspraken voor de handkokkelvisserij.

Hiervoor hebben vertegenwoordigers van de Provincie Fryslân, het ministerie van Economische Zaken, de vereniging van handkokkelvissers Op Handkracht Verder en de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties in de Waddenzee) hun handtekening gezet.

Het akkoord zorgt voor de continuïteit van de handkokkelvisserij. En het laat zien dat natuur en economie in de Waddenzee goed samen kunnen gaan. De kokkelvissers gaan meer verspreid vissen. En men laat altijd een flink percentage kokkels achter voor de vogels. Het akkoord besluit jarenlange discussies en juridische procedures over de handkokkelvisserij.

Samenwerken

Met het akkoord ontwikkelden de partijen een nieuwe vorm van visserijbeheer. De Waddenzee is in een groot aantal visgebieden verdeeld. Door loting komt er een verdeling van de 31 vergunninghouders over deze gebieden. In jaren met weinig kokkels wordt er minder gevist dan in jaren met veel kokkelbanken. Een aantal gebieden bij Schiermonnikoog, Griend en Ameland wordt voortaan niet meer bevist. En een deel van het oostelijke wad en het gebied onder Terschelling gaan weer open voor handkokkelvisserij. Dit laatste om de gewenste spreiding van de visserij mogelijk te maken.

Meer informatie