Over ons

Vereniging voor handkokkelvissers

De vereniging ‘Op Handkracht Verder’ (OHV) werd opgericht in 2005, alle handmatige kokkelvissers die een vergunning hebben zijn aangesloten bij de OHV. De vereniging verzorgt ondermeer de jaarlijkse vergunningaanvragen. Daarnaast vertegenwoordigt de vereniging de handkokkelsector in allerlei overlegsituaties die de belangen van deze vorm van visserij raken.

Aangezien de handkokkelvisserij plaatsvindt in de Natura 2000 gebieden Waddenzee en Oosterschelde, wordt met name veel overleg gevoerd over de inpassing van de handkokkelvisserij in de natuur om zo te kunnen zorgen dat duurzaam gevist wordt. 

Zo heeft OHV bijvoorbeeld in 2011 een meerjarig akkoord getekend met de Provincie Friesland, het Ministerie van Economische Zaken en de Coalitie Wadden Natuurlijk over het beleid voor de handmatige kokkelvisserij in de Waddenzee. (Link naar pdf met tekst van oude pagina Afspraken Waddenzee)

Vergunningen handmatige kokkelvisserij

Het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij is in 2011 vastgelegd op 31. Op dit moment zijn er twee soorten vergunningen: de traditionele en de additionele visvergunningen. 

De traditionele vergunningen (in totaal 21) werden verleend aan alle vissers die konden aantonen dat zij actief waren in de handkokkelvisserij. Daarnaast zijn er tien additionele vergunningen verleend aan oud-opvarenden van zogenaamde mechanische kokkelvaartuigen, waarmee tegenwoordig niet meer wordt gevist.

Deze additionele vergunningen zijn niet overdraagbaar en worden jaarlijks verlengd tot eind augustus 2022. Of dit beleid na die tijd gecontinueerd wordt of zal worden gewijzigd hangt van het Ministerie van Economische zaken af, maar de verwachting is dat hier geen verandering in zal komen na die tijd.

Bestuur 

Het bestuur van de OHV bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier bestuursleden die zelf ook kokkelvisser zijn.